เกี่ยวกับเรา

    บริษัท INSPIRATION EDUCATION LEISURE & TRAVEL  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน 

    ตัวแทนจัดการท่องเที่ยวชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เชี่ยวชาญการจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีพันธกิจที่จะเติมเต็มทุกประสบการณ์ท่องเที่ยวของลูกค้า

  OUR SERVICE

  • จัดกิจกรรมทัศนศึกษทั้งในและต่างประเทศ
  • จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่าย         ภาษาอังกฤษ
  • จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร
  • จัดทัศนศึกษาต่างประเทศ
  • กิจกรรม TEAM BUILDING

 

Visitors: 15,043