สาธารณรัฐประชาชนจีน

       ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่างๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเล จีนตะวันออก และทะเลจีนใต้

 

 ประชากร   ประมาณ1,347.3 ล้านคน
ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน (ปี2554)

 เมือง หลวง ปักกิ่งหรือเป่ยจิงตามภาษาราชการจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครอง  ของประเทศ ศูนย์กลางด็านเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรม เป็นที่ตั้ง ของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ  หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ สำนักข่าวจาก ต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทต่างชาติจำนวนมาก

 ภาษา  
ภาษาจนีกลาง (ผู่ทงฮวา้普通话) เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉ วน หูหนาน แต้จิ๋ว ไหหลำ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ฮักกา และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น และการออกเสียงภาษาจีนกลางก็มีสำเนียงเพี้ยนไปตามท้องถิ่น  

 

 


  • ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน ชมความงดงามรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังกู้กง, แวะชมพระราขวังฤดูร้อน, ถนนหวังฟู่จิ่ง, เดินเที่ยวกำแพงเมืองจีน, นั่งสามล้อชมเม...

  • WELCOME AUTUMN ธาราแห่งสวรรค์... "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" เฉินตู 5 วัน 4 คืน เที่ยวชมความงามอุทยานจิ่วจ้ายโกวเมืองโบราณซงพาน, ตระการตาร้านหยกน้ำตกธารไข่มุขงดงาม,ตามด้วยเมืองเม่าเสี้...

  • ขออภัยครับ ยังไม่มีโปรแกรมทัวร์ไปยังสถานที่ดังกล่าว ณ ขณะนี้ ขอบคุณครับ

  • ฉงชิ่ง อู่หลง 4วัน3คืน อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์, ระเบียงกระจก น้ำตกหุบผาสวรรค์, ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน, มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย, อิสระช้อ...

  • ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน สะพานแก้วที่ยาวที่สุด, ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้างเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว, ประตูสวรรค์ภาพวาดทราย,ถนนคนเดิ...

  • มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4D3N เดินทางสู่เมืองมาเก๊า เมืองที่ถูกเรียกว่า ยุโรปใจกลางเอเชีย,นมัสการวัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม, ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,ชมความอลังการของวิหารเ...

  • ซัวเถา-แต้จิ๋ว 4วัน 3 คืน เยี่ยมชมสุสานพระเจ้าตากสินมหาราช, ลิ้มลองอาหารซัวเถา 18 อย่าง,สักการะนมัสการหลวงพ่อเสือ, เฮียงบัวซัว, และไต่ฮ่องกง,แวะชมสะพานเซียงจื่อ, ศาลเจ้ามังกรเขี...

  • เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี!! ชมศาลเจ้ากวนอู, เดินเที่ยวจตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่,เข้าชมสวนวัดถังต้าฉือเอิน, เยี่ยมชมกองทัพทหารดินเผาขิงกองกษัตริย์จิ๋นซี,ชมกำแพงเมืองโบร...
Visitors: 15,043