เวียดนามเหนือ

 

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน AIRASIA (FD)

เดินทาง พ.ย.60-เม.ย.61

Visitors: 14,231