เวียดนามกลาง

Dream Central Vietnam 3D2N by PG

 สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอันสุดคุ้ม,
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม, ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน,
ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก,
บริการอาหารครบทุกมื้อ .. เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร,
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก )

 

ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ชื่อไฟล์ DREAM CENTRAL VIETNAM 3D 2N BY PG (Oct.-Dec.17)

-----------------------------------------------------------

 

Grand Central Vietnam 4D3N by PG

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน,
เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์, ทานบุฟเฟ่ต์กับบรรยากาศสุดฟิน,
ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเมืองเว้, พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง,
บริการอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ..เมนูกุ้งมังกร,
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักษ์โลก/พัด/หมวก)

 

ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ชื่อไฟล์ GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N BY PG (Oct.-Dec.17)

-----------------------------------------------------------

ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

สายการบิน Bangkok Airways (PG)

เดินทาง ม.ค. - ก.ค. 2561

 

 

Visitors: 14,235