เซี่ยงไฮ้ / เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง


ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน

 

ชมความงดงามรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังกู้กง, 

แวะชมพระราขวังฤดูร้อน, ถนนหวังฟู่จิ่ง,

เดินเที่ยวกำแพงเมืองจีน, นั่งสามล้อชมเมืองเก่า

 

ราคาเริ่มต้น 15,799 บาท (เดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 2560)

 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

ชื่อไฟล์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5D3N (TG) มิ.ย.-ธ.ค.60

 

----------------------------------------------------------------------

 

 เซี่ยงไฮ้- ผู่ถ่อซ่าน- หังโจว-อู๋ซี 5วัน 3คืน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่ถ่อซ่าน (ค้างเกาะ 1คืน)

 

กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะภูถ่อซาน วัดผู่จี้

หนานไห่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

เที่ยวเมืองหังโจว เหมาเรือล่องทะเลสาบซีหูใหม่+ซีหูเก่า

พร้อมเดินเล่นซื้อของที่ถนนโบราณ

เดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ชมวัดพระหยก หาดไหว้ธาน

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ และช้อปปิ้งถนนนานกิง

พิเศษ!! อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์หรู GOLDEN JAGUAR เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว

 

 

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท (เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 2560) 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ Putuoshan ค้างเกาะ (MU5D4N) 20 Jul 19999 -Dec 17

----------------------------------------------------------------------

 

Disneyland.. บนแผ่นดินใหญ่ 

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC 5วัน 3คืน (TG)

 

เที่ยวหาดไว่ทาน, ลอดอุโมงค์เลเซอร์, ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 ชมทิวทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มตา
ชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศเก่าแก่รอบเมือง,
จุใจกับ เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ หนึ่งวันเต็ม,
ชอปปิ้งย่านดังสินค้าดี ถนนหนานกิง และตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง

 

ราคาเริ่มต้น 18,799 บาท (เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 2560) 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ เซี่ยงไฮ้ Disneyland ตึก SWFC 5D3N (TG) 

-------------------------------------------

 

เซี่ยงไฮ้ ตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน (TG) 

 

ลอดอุโมงค์เลเซอร์อันน่าตื่นตาตื่นใจ, ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ้,

เที่ยวเมืองอู๋ซี เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” พร้อมเข้าชมสวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน,

เดินทางสู่เมืองหังโจว ล่องเรือชมทิวทัศน์บนทะเลสาบซีหูอันสวยงาม,

พร้อมชอปปิ้งของที่ระลึกและสินค้าราคาย่อมเยา ที่ถนนหนานกิง และตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

 

ราคาเริ่มต้น 14,799 บาท (เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 2560) 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ เซี่ยงไฮ้ ตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5D3N (TG) 

-------------------------------------------

 

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5วัน 4คืน (FM)

 

เที่ยวเมืองหังโจว ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู,
เดินเล่นซื้อของที่ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย,
เดินทางสู่เกาะผู่โถวซาน ชมวัดผู่จี้ และวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป,
พร้อมสักการะ เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ และ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้,
เที่ยวชอปปิ้งย่านซินเทียนตี้ และถนนหนานกิง ณ เมืองเซี่ยงไฮ้

 

 

ราคาเริ่มต้น 21,799 บาท (เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 2560) 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5D4N (FM) July-Oct17

-------------------------------------------

 

 นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 5วัน4คืน!!!

ล่องเรือทะเลสาปซีหู, ช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฟังเจีย,
แวะเที่ยวหาดไว่ทาน, ลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวงผู่,
แวะซื้อผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน,
สักการะบูชาวัดฉงหยวน,นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

 

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท (เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 2560) 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว 5D4N (XW)

-------------------------------------------

 เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง 5D4N

 

 เที่ยววัดเจ้าแม่ทับทิม เดินชมถนนวัฒนธรรมโบราณและถนนสไตล์อิตาลี
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง ในเวลาแค่ 33 นาที!
ชมกายกรรมปักกิ่ง เที่ยวจตุรัสเทียนอันเหมินและพระราชวังกู้กง
เดินชมพระราชวังฤดูร้อน "อวี้เหอหยวน" เที่ยวกำแพงเมืองจีนจวีหยงกวน
เดินชอปปิ้งอย่างอิสระที่ ถนนหวังฟูจิ้งและตลาดรัสเซีย

 

ราคาเริ่มต้น 14,799 บาท (เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 2560) 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง 5D4N (XW) 

-------------------------------------------

 นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว 5วัน3คืน!!!

 

หังโจว เหมาเรือส่วนตัวล่อมชมทะเลสาปซีหูใหม่และซีหูเก่า,
อู๋ซี สมญานาม เซี่ยงไฮ้น้อย, นั่งรถราง สักการะวัดพระใหญ่หลิงซาน,
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก, ลอดอุโมค์เลเซอร์, ช้อปปิ้งจุใจถนนหนันจิง,
อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร โกลเด้นจากัวร์
ซูโจว ชมหอเจ้าแม่กวนอิม 10,000 องค์!!! ณ วัดฉงหยวน

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ Pro Pvg  (MU5D4N ) Jul-Dec 17 เริ่มต้น 14,999 - 20,999 

-------------------------------------------

 

เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว อู๋ซี 5วัน3คืน!!!

 

กราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะภูถ่อซาน, วัดผู่จี้, หนานไห่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป,
พิเศษ... พักค้างคืนที่เกาะภูถ่อซาน 1 คืน,
หังโจว เหมาเรือ ล่องทะเลสาบซีหูใหม่+ซีหูเก่า,  ช้อปปิ้งถนนโบราณ,
เซี่ยงไฮ้ วัดพระหยก, หาดไหว้ธาน, ลอดอุโมงค์เลเซอร์, ช้อปปิ้งถนนนานกิง,
เมนูพิเศษ  พิเศษอิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์หรู GOLDEN JAGUAR เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว

 

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง  
ชื่อไฟล์ Putuoshan ค้างเกาะ (MU5D4N) 20 Jul 19999 -Dec 17

 

-------------------------------------------

 

Visitors: 15,043