ฮอกไกโด

.ค.  

HAPPY HOKKAIDO 5D3N

พิเศษ... ล่องเรือตัดน้ำแข็ง 

ทัวร์ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็ง HJH-HB53-DC01  HAPPY HOKKAIDO เรือตัดน้ำแข็ง

สัมผัสความหนาวสุดขั้นบนลานสกี SNOW LAND

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า 

แช่ออนเช็นธรรมชาติ

เมนูพิเศษ!!!... บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด (ซูไว ทาราบะ ปูขน)

ราคาเร่ิมต้น 27,999 บาท เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61

โดยสารการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINE (HB)

---------------------------------------------------------------Visitors: 15,043