ย้อนรอย วิลล่าวัฒนา พระตำหนักที่ในหลวง ร.9 ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

        
                                   ย้อนรอย วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana)  ณ เมืองปุยยี (Pully) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์   

 

        วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) เป็นพระตำหนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับอยู่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยได้ประทับอยู่กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  

          - แฟลตเลขที่ 16 ขนาด 3 ห้องนอน ถนนทิสโซ่ต์ เมืองโลซาน   

          ก่อนที่จะเสด็จไปประทับ ณ วิลล่าวัฒนา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทับอยู่ที่แฟลตเลขที่ 16 ขนาด 3 ห้องนอน ถนนทิสโซ่ต์ เมืองโลซาน   

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเช่าบ้านหลังนี้จากเจ้าของในราคาเดือนละ 8,000 ฟรังกส์วิส โดยเจ้าของยินดีขายบ้านให้ในราคา 96,000 ฟรังก์สวิส แต่ไม่ได้ทรงซื้อไว้ เพราะไม่มี เงินก้อน ทรงตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่า "วิลล่าวัฒนา" ตามพระนาม "สว่างวัฒนา" ของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาสิบกว่าปี 

 

Visitors: 15,046