เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

 


WELCOME AUTUMN

ธาราแห่งสวรรค์... "อุทยานจิ่วจ้ายโกว" 

เฉินตู 5 วัน 4 คืน

เที่ยวชมความงามอุทยานจิ่วจ้ายโกว
เมืองโบราณซงพาน, ตระการตาร้านหยก
น้ำตกธารไข่มุขงดงาม, 
ตามด้วยเมืองเม่าเสี้ยน 
แปลกตาทะเลสาบเต๋อซี 

 

 

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ชื่อไฟล์ (MU 5D4N)เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว Sep-Dec

-------------------------------------------------

Visitors: 14,229