ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย

            

ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน


สะพานแก้วที่ยาวที่สุด, ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว, ประตูสวรรค์
ภาพวาดทราย, ถนนคนเดินหวงซิงลู่

  

ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ชื่อไฟล์ ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย ประตูสวรรค์

---------------------------------------

 

ฉางซา ฟ่งหวง จางเจี่ยเจี้ย สะพานแก้ว 6D5N BY WE

 

เดินทางสู่เมืองฉางซา เที่ยวเมืองฟ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถั่วเจียง เที่ยวจางเจียเจี้ย
ชมสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
เที่ยวเขาเทียนจื่อซาน ชมลิฟท์แก้วไป่หลง
ชมวิวที่สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง
เที่ยวเขาเทียนเหมินซานโดยนั่งกระเช้า+ขึ้นบันไดเลื่อน
ชมถ้ำประตูสวรรค์อันงดงาม และภาพเขียนทรายขึ้นชื่อ 

 

ราคาเริ่มต้น 20,799 บาท 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ชื่อไฟล์ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจี่ยเจี้ย สะพานแก้ว 6วัน5คืน (WE)

---------------------------------------


ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน BY WE

เที่ยวจางเจียเจี้ย ชมสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง เที่ยวเขาเทียนหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้น-ลงบันไดเลื่อน
พิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุด ณ ระเบียงแก้ว
เที่ยวถ้ำเทียนหมินซานหรือถ้ำประตูสวรรค์ และชมภาพเขียนทรายขึ้นชื่อ
ชอปปิ้งถนนคนเดินหวงซิ่งลู่

 

ราคาเริ่มต้น 11,799 บาท 
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ชื่อไฟล์ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจี่ยเจี้ย สะพานแก้ว 4วัน3คืน (WE)

---------------------------------------

 

 

Visitors: 14,906