หลวงพระบาง


Hiso Luang Prabang 3D!!!

ทำบุญ ณ วัดใหม่สุวันพูมาราม, สัมผัสความธรรมชาติของแม่น้ำโขง และแม่น้ำคาน,
กราบไหว้พระธาตุพูสี, ชมความงดงามของพระราชวัง และหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,
สักการะบูชาวัดแสนสุขารมณ์ และวัดเชียงทอง, เล่นน้ำตกกวางสี,
ช้อปปิ้งตลาดเช้า, ตักบาตรข้าวเหนียวที่นั่งหน้าตำหนักกลาง บนถนนสักรินทร์,
มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง พร้อมรับชมการแสดงพื้นเมือง

 

ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาทเท่านั้น!!!
(ช่วงเวลาการเดินทางตั้งแต่เดือน ตุลาคม2560 ถึง เดือนมีนาคม2561)
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 
ชื่อไฟล์ HISO Luang Prabang Oct17 - Mar18
------------------------------------------------

กรุงเทพ หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3วัน 2 คืน

 

 

• ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum),
• นมัสการหอพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง,
• ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี และจุดชมวิวของเมืองก่อนถึงพระธาตุ,
• เดินเที่ยวถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ของหลวงพระบาง,
• ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ถ้ำบนผา อย่างถ้ำติ่ง,
• ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านซ่างไหที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำโขง,
• สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ณ น้ำตกตาดกวงซี,
• ช้อปปิ้งของพื้นเมือง ณ บ้านผานมหมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ,
• ทำบุญตักบาตรตอนเช้ากับชาวบ้านหลวงพระบาง,
• ชมความงดงามของวัดเชียงทองวัดคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง,
• ขอพรจากพระธาตุหมากโมของวัดวิชุนราช,
• สักการะพระธาตุหลวงพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประเทศลาว,
• สัมผัสกับความอลังการและสวยงามของอนุสาวรีย์ประตูชัย

 

ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 บาท
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 
ชื่อไฟล์ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน
------------------------------------------------

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4วัน3คืน

• ชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum),
• นมัสการหอพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง,
• ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่พระธาตุภูษี และจุดชมวิวของเมืองก่อนถึงพระธาตุ,
• เดินเที่ยวถนนข้าวเหนียว หรือตลาดมืด ของหลวงพระบาง,
• ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ถ้ำบนผา อย่างถ้ำติ่ง,
• ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านซ่างไหที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำโขง,
• สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ณ น้ำตกตาดกวงซี,
• ช้อปปิ้งของพื้นเมือง ณ บ้านผานมหมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ,
• ทำบุญตักบาตรตอนเช้ากับชาวบ้านหลวงพระบาง,
• ชมความงดงามของวัดเชียงทองวัดคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง,
• ขอพรจากพระธาตุหมากโมของวัดวิชุนราช,
• สัมผัสกุ้ยหลินของเมืองลาว พร้อมจิบชากาแฟที่กิ่งกระจำจุดชมวิวที่สูงที่สุด
• ชมหอพระแก้วที่เคบประดิษฐานของพระแก้วมรกต
• สักการะพระธาตุหลวงพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประเทศลาว,
• สัมผัสกับความอลังการและสวยงามของอนุสาวรีย์ประตูชัย

 

ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 
ชื่อไฟล์ หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ 4วัน3คืน
------------------------------------------------

สบายดีเมืองลาว 3 วัน

♦ เดินทางชมปราสาทวัดพู หรือปราสาทหินวัดพู เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในจำปาสัก,
♦ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อเป็นศิริมงคล ณ วัดพูสะเหลา ชมวิวที่สวยงามสุดUNSEEN,
♦ ล่องเรือหายาวข้ามแม่น้ำโขงสู่น้ำตกหลี่ผี,
♦ สัมผัสน้ำเย็นธรรมชาติของน้ำตกคอนตะเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขง,
♦ ช้อปปิ้งตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ ณ ตลาดดาวเรือง,

ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 บาท
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 
ชื่อไฟล์ สบายดีเมืองลาว 3 วัน
------------------------------------------------

Visitors: 14,906